contact      
Deze website is bedoeld de zorgen weer te geven van omwonenden van de Oosterlaakplas en Rietplas
> Bouwen in de plas   > Verkeer in de wijk   > Flora en fauna   > Beeldkwaliteit

In Houten Zuid liggen de Rietplas en Oosterlaakplas; een prachtig stukje natuur in een Vinex locatie in de Randstad. Zeker nu Houten Zuid nagenoeg volgebouwd is, is fietsen of wandelen langs deze plassen een waar genot en beleeft jong en oud vertier in en rond het (zwem)water.
Tot onze schrik wil de gemeente Dura Vermeer toestaan schiereilanden aan te leggen in de Oosterlaakplas en ook aan de zijde van de Rietplas zijn woningen gepland; pardoes tegen het vogeleiland aan en ten koste van de inmiddels rijke flora en fauna die aan de oevers is ontstaan.

Voorlopig geen ontheffing Flora en Faunawet
22 november 2011
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft laten weten voornemens te zijn de door de gemeente aangevraagde ontheffing inzake de Flora en Faunawet te weigeren. Zonder ontheffing kan er niet worden gebouwd en de gemeente bezint zich op vervolgstappen.
de brief van het ministerie van EL&I


Bouwer dreigt burgers met schadeclaim
31 oktober 2011
Projectontwikkelaar Dura Vermeer Bouw Houten B.V. laat bezwaarmakers  weten hen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de door haar geleden schade als zij in beroep gaan tegen een door de gemeente verstrekte omgevingvergunning. Volgens de bouwer maken de burgers misbruik van bevoegdheid en plegen zij een onrechtmatige daad, omdat vast zou staan dat bezwaar kansloos is.
lees het volledige persbericht (lange versie)de brief van advocatenkantoor vanRiet

RTV Utrecht


Gemeente Houten rommelt in projectontwikkelingsdossier
18 mei 2011
In de strijd tegen de bouwplannen in recreatie- en natuurgebied Oosterlaakplas/Rietplas is informatie boven tafel gekomen, waarmee de vermoedens dat aan het dossier ‘een luchtje zit’ versterkt worden. De gemeente opereert langs de randjes van wet- en regelgeving en behoorlijk bestuur en stelt de belangen van de projectontwikkelaar boven die van haar inwoners.
lees het volledige persbericht


Eind 2010 - De politiek laat het afweten
Samenvattingen van de debatraad van 16 november en de besluitvormende raad van 14 december:
(Voor de volledige videoverslagen kijk op: videodocs.houten.nl)

Plan De Rietoever, het bewonersalternatief
De omwonenden presenteerden een alternatief plan, dat niet alleen veel beter in de omgeving past, maar de gemeente ook meer geld oplevert.

De gemeente Houten beloofde een eerlijke financiële vergelijking te maken, maar helaas moest deze uitblijven...
Een politiek spel op het gemeentehuis heeft gevolgen waar omwonenden een leven lang dagelijks mee geconfronteerd zullen blijven.

De Bezorgde Burgers Houten bleven met een flinke kater achter: de inhoud is blijkbaar van ondergeschikt belang! Zij starten nu dan ook een beroepprocedure. Wij houden u op de hoogte.

"De Oosterlaak-/Rietplas is een uniek en prachtig plekje in Houten, dat ruimtelijk en visueel één geheel moet blijven.
Mijn inziens moet het mogelijk zijn op deze mooie plek een bebouwing te ontwerpen die het karakter van het gebied veel meer eer aan doet."


"De bouwplannen voor woningen aan de Beusichemseweg zoals die er nu liggen zijn in onze ogen onwenselijk en onacceptabel omdat ze de omliggende wijken elk gevoel van ruimte ontnemen. Het landschappelijke karakter van zowel de Rietplas als de Oosterlaakplas zou wat ons betreft behouden moeten blijven voor zoveel mogelijk mensen, zowel omwonenden als andere inwoners van Houten die hier zomer (zwemmen, bootje varen) en winter (schaatsen, wandelen) verblijven en recreëren."


"Het gebied Oosterlaakplas/ Rietplas was voor ons een van de reden om hier te komen wonen. Houten is een prima plek om te wonen en het breidt zich steeds meer uit.  Groei is vooruitgang en daar is niks mis mee! Het moet alleen niet ten koste gaan van een recreatie/ natuurgebiedje. Handen af van de Oosterlaakplas!!!
"


"Jaren geleden ben ik bestuursvoorzitter van de VVD geweest, doch heb dat opgegeven omdat ik het geloof in de eerlijke politieke besluitvorming begon kwijt te raken. VVD heeft dat bewezen, nu ook het CDA en PvdA (Partij voor de Aannemer). Wat had het CDA kunnen doen: vragen om een onafhankelijke berekening. In alle eerlijkheid vraag ik me af of het door het CDA uitgesproken sentiment eerlijk was. Excuses maar ik kan niet anders concluderen."

Update 22/11/11: Geen ontheffing flora en fauna voor de gemeente. De verleende vergunning is daardoor nu in strijd met de wet. Bewoners dienen beroep in bij de rechtbank Utrecht.

Update 31/10/11: Dura Vermeer stuurt alle Bezorgde Burgers Houten individueel een aangetekende brief waarin zij dreigt de burgers aansprakelijk te stellen voor haar schade.

Update 19/05/11: Onderzoek toont habitat strikt beschermde poelkikker en rode lijst orchissen aan. Verzoek om bestuurlijke handhaving van de flora en faunawet is ingediend.

Update 20/12/10: De gemeenteraad stemde in met de bouwplannen. Samenvattingen van de raadsvergaderingen zijn op de site geplaatst en de bezwaarprocedure ingestart.

Update 18/11/10: De presentatie van het plan De Rietover aan de homepage van de site toegevoegd. Nu maar hopen dat ook de gemeente de meerwaarde van dit plan inziet.

Update 20/10/10: Op verzoek van de gemeente is de site aangepast; onze statement dat het gebied juist ook beeldend is voor de gemeente Houten (en haar site) hebben we intact proberen te houden. Indien nodig, willen we de website na het Ronde Tafel Gesprek met de gemeenteraad 9 november a.s. uitbreiden met een reactiemogelijkheid voor bezoekers.